Minitractorwerken

De minitractoren van Thijs zijn compact van formaat en licht van gewicht, maar toch zeer wendbaar en krachtig. Grote voordelen hiervan zijn dat vrijwel alle kleine hoekjes bereikbaar zijn, slappe en natte ondergrond geen belemmering vormen en zeer snel en efficiënt gewerkt kan worden. Voor elk werk heeft Thijs bijpassende wielen onder elke minitractor, namelijk; tractiebanden, gazonbanden, cultuurbanden en rupsbanden.

Machines die door Thijs Minitractorwerken worden ingezet

Spitmachine

Spitmachine Thijs minitractorwerken

Werkbreedte 120cm, werkdiepte tot 40cm.

Deze zetten wij in voor het mengen van grond met zand of mest. Ook voor het vernieuwen van gazons gebruiken we deze machine om de ondergond los te maken voor een betere beluchting en waterhuishouding. Bovendien is hij zeer geschikt voor het los maken van rijbakbodems.

Overtopfrees

Thijs minitractorwerken Overtopfrees

Werkbreedte 115cm, werkdiepte 20cm.

Deze frees snijdt de zode stuk en werkt deze onder. Ook andere grove materialen zoals mest of kleine stenen verdwijnen onder een losse laag grond.

Rotorkopeg Zaaimachine

Thijs minitractorwerken Zaaimachine

Werkbreedte 110cm, werkdiepte tot 25cm.

Met deze machine wordt in 1 werkgang de grond fijn gemaakt en ingezaaid. Wij zaaien er bloemenmengsels en gras mee. Uiteraard is alleen grond fijn maken ook mogelijk.

Groenvoorziening door Thijs Minitractorwerken

Klepelmaaier met opvang

Thijs minitractorwerken Groningen 

Werkbreedte 110cm.

Met deze maaier kan ruw terrein en hoog gras worden gemaaid. Tevens is hij geschikt voor het opruimen van blad. De vegetatie kan worden opgevangen en afgevoerd.

Armklepel maaier

Armklepel maaier Thijs minitractorwerken

Werkbreedte 90cm.

Met de arm-klepelmaaier kunnen slootwallen worden gemaaid tot 2 meter diepte. Bij kleinere sloten kan ook de overkant worden gemaaid. Ook is deze zeer geschikt voor het maaien achter afrasteringen.

Haagscheren

Mini tractoren Lageland

Werkbreedte 120cm.

Met het mulchdek aan de maaiarm kunnen hagen worden gesnoeid. Het snoeiafval wordt geheel versnipperd. Het maaisel valt in en onder de haag en zorgt voor voeding wanneer het verteerd.

Verticuteer machine

Groningen Mini tractoren

Werkbreedte 100cm.

Met de machine kunnen we grote gazons of sportvelden verticuteren. Het mos en dood gras wordt uit de zode gehaald. Hierdoor krijgt gezond gras meer kans om te groeien.

Zaai-eg

Minitractorwerken Groningen

Werkbreedte 250cm

De zaai-eg wordt op de grotere oppervlaktes ingezet. Hiermee strooien we gps gestuurd de juiste hoeveelheid graszaad waarna de eggetanden het zaad inharken. Deze machine heeft een zeer hoge capaciteit omdat er onder goede omstandigheden met hoge snelheid kan worden gereden.

'Arm-zaaimachine

Thijs minitractorwerken Zaaimachine

Werkbreedte 100cm.

Met de zaaimachine aan de arm kunnen taluds en bermen gezaaid worden die voor de minitractor ontoegankelijk zijn. We kunnen hiermee tot 2 meter diepte en 2,5 meter uit het midden van de tractor.

Lasergestuurd profileren

Thijs minitractorwerken lasergestuurd profileren

Werkbreedte 150cm, dubbel afschot.

Hiermee profileren we zandbanen t.b.v. bestratingen. Eventueel met afschot naar 2 kanten. De baan is daarmee klinker klaar geëgaliseerd. Ook zeer geschikt voor het onderhoud aan manage bodems.

Rupstractor

Thijs minitractorwerken  

Werkbreedte 140 cm, bodemdruk 0,045kg/cm2.

Met de minitractor voorzien van tracks kunnen wij werkzaamheden uitvoeren op zeer drassige terreinnen. Door zijn lage bodemdruk ook geschikt voor kwetsbare bodems zoals in tuinbouwkassen, natuurgebieden of op NAM-lokaties.

Diverse machines die Thijs Minitractorwerken inzet

Strooier

Thijs minitractorwerken strooien

Werkbreedte 1-5m.

Voor strooien van bemesting op kleine weilanden en gazons in combinatie met verticuteren. Tijdens het vernieuwen van gazons strooien wij hiermee ook korrelkalk.

Rolbezem

Thijs minitractorwerken Groningen

Werkbreedte 135cm.

Met onze rolbezem kunnen we na het zaaien langs bestrating alles weer schoon opleveren. Ook is deze machine geschikt voor het vegen van sneeuw.

Ecologisch maaien

Tractor werken Thijs minitractorwerken 

Werkbreedte 150cm.

Met deze machine kunnen we ecologisch en milieuvriendelijk maaien. Het kost minder vermogen dus minder brandstof. Hierdoor wordt het milieu minimaal belast. Bovendien wordt de vegetatie afgeknipt waardoor er minimale schade wordt aangericht aan flora en fauna.

Bestrijdings- en bemestingsplan

Wij bieden diverse soorten biologische bestrijdingsmethodes aan voor o.a. emelten, ritnaalden, engerlingen en mollen in uw gazon. Ook voor bemestingsplannen en het uitvoeren hiervan kunt u bij ons terecht. Wij gebruiken organische meststoffen.

Vraag Thijs om een offerte te sturen over minitractoren

Thijs Minitractorwerken

Hamweg 6
9623 PB Lageland

Tel:  06 205 56 072
Mail: info@thijsminitractorwerken.nl

06 205 56 072

Telefoon Thijs minitractorwerken

Thijs minitractorwerken Lageland
Thijs minitractorwerken Groningen